Aktuality

ARMATURY Group, a.s.

Společnost ARMATURY Group a.s. v Dolním Benešově zvolila systém pro monitorování efektivity využití strojů a pro sledování a analýzu prostojů ...
21. 5. 2014
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Česká zbrojovka a.s.

  • Česká zbrojovka a.s. zvolila systém pro monitorování efektivity využití strojů a pro sledování a analýzu prostojů MMS (Machine Monitoring System) přímo od výrobce tohoto systému společnosti CAMO. 
  • V současné době je do systému DNC/MMS zapojeno více než 70 strojů. 
  • Do DNC/MMS systému jsou rovněž připojeny měřící stroje, což přispělo ke zvýšení efektivity kontrolních operací a ke zlepšení komunikace mezi měrovým střediskem a výrobními stroji. MMS je pak mimo jiné nástrojem pro přesnou vnitropodnikovou fakturaci měřicích operací.
  • MMS slouží rovněž ke sledování údržby strojů a k evidenci časů oprav strojů. Operátor stroje může díky MMS odeslat informaci o poruše stroje, o typu poruchy (mechanická/elektrická) a systém automaticky odesílá e-mail nebo SMS zprávu oddělení údržby.