Aktuality

Česká zbrojovka a.s.

V České zbrojovce je do systému MMS CAMO připojeno již více než 150 strojů.  Pro monitorování výrobních i technologických dat ...
10. 3. 2022
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Česká zbrojovka a.s.

  • Česká zbrojovka a.s. zvolila systém pro monitorování efektivity využití strojů a pro sledování a analýzu prostojů MMS (Machine Monitoring System) přímo od výrobce tohoto systému společnosti CAMO.  
  • V současné době je do systému DNC/MMS zapojeno více než 150 strojů. 
  • S využitím technologie standardní průmyslové komunikace OPC UA monitorujeme u jednotlivých strojů jednak produkční data a jednak technologická data (zatížení ložisek vřetene, teploty, tlaky, spotřebu elektrické energie atd.).
  • Pro zobrazení dat jsme navrhli a vytvořili vlastní CAMO Dashboard, on-line hodnoty jsou doplněny o grafické průběhy jednotlivých veličin na časové ose.
  • Pro sledování vybraných ukazatelů jednotlivých skupin strojů jsme vytvořili přehledné sestavy v Power BI.
  • Do DNC/MMS systému jsou rovněž připojeny měřící stroje, což přispělo ke zvýšení efektivity kontrolních operací a ke zlepšení komunikace mezi měrovým střediskem a výrobními stroji. MMS je pak mimo jiné nástrojem pro přesnou vnitropodnikovou fakturaci měřicích operací. 
  • MMS slouží rovněž ke sledování údržby strojů a k evidenci časů oprav strojů. Operátor stroje může díky MMS odeslat informaci o poruše stroje, o typu poruchy (mechanická/elektrická) a systém automaticky odesílá e-mail nebo SMS zprávu oddělení údržby. Technologická data a historické grafické průběhy hodnot z CAMO Dashboardu pak mohou posloužit oddělení údržby k rychlé identifikaci závady stroje.