Aktuality

Česká zbrojovka a.s.

V České zbrojovce je do systému MMS CAMO připojeno již více než 150 strojů.  Pro monitorování výrobních i technologických dat ...
10. 3. 2022
více

Kontakt

 • +420 577 343 688
 • info@camo.cz

Popis MMS

MMS je aplikace typu MES, která slouží pro sledování výroby v reálném čase, zpracovává data z výroby do výstupních obrazovek, grafů a sestav, které jsou nástrojem pro sledování a řízení efektivity výroby.
Ve výrobním prostředí je někdy opravdu velmi obtížné přesně nalézt skutečné příčiny prostojů. 

 • Monitorování v reálném čase umožňuje zaznamenat příčiny prostojů různého typu, které mohou vzniknout i s nepatrným časovým odstupem v různých výrobních technologiích a oblastech výrobního podniku a tím přesně nalézt skutečné příčiny prostojů.

Pokud jsou k dispozici potřebná data, je pak možné v reálném čase vidět okamžitě využití, výkon a kvalitu práce konkrétního stroje a také automaticky provádět výpočet OEE (koeficient Celkové efektivity zařízení - Overall Equipment Effectiveness, OEE). V reálném čase lze vidět i efektivitu práce pro aktuální směnu, den, zakázku.

Velmi důležité jsou trendy vývoje koeficientu OEE a možnosti zjistit příčinu zhoršení efektivity zařízení a určit kdo zhoršení zapříčinil, abychom uměli nalézt cestu k nápravě zhoršeného stavu - nástrojem je právě systém MMS.

Přínosy nasazení systému MMS

 • Komplexní přehled o vytíženosti a stavu jednotlivých strojů

 • Efektivnější využití strojní kapacity – nižší náklady, vyšší produktivita, eliminace chybovosti

 • Evidence výrobních procesů v reálném čase – aktuálnost, přesnost

 • Optimalizace výrobního procesu

 • Evidence, porovnání a vyhodnocení doby potřebné k přípravě pracoviště

 • Evidence ostatních časových prodlev

 • Zrychlení průběhu realizace zakázky

 • Informovanost o stavu rozpracovanosti konkrétní zakázky

 • Zlepšení vztahu se zákazníky

 • Úspory při nákupu nových výrobních strojů

 • Evidence údržby, dosažitelnost údržby