Aktuality

Česká zbrojovka a.s.

V České zbrojovce je do systému MMS CAMO připojeno již více než 150 strojů.  Pro monitorování výrobních i technologických dat ...
10. 3. 2022
více

Kontakt

 • +420 577 343 688
 • info@camo.cz

Výstupy MMS

Program Machine Monitoring System umožňuje graficky nebo formou tabulek zobrazit stav probíhající výroby, využití strojů a stav plnění výrobních norem. Svým grafickým výstupem upozorňuje včas na výkyvy pracovního výkonu, zpomalení či zastavení výrobního procesu. V kterémkoliv okamžiku pak může vedoucí pracovník sledovat, zda termín dokončení zakázky bude splněn. V případě prodlení je možné přijmout opatření pro návrat k výrobnímu plánu či přizpůsobit ostatní navazující procesy vzniklé situaci.

MMS umožňuje graficky nebo formou tabulek zobrazit on-line:

 • Stav probíhající výroby
 • Využití strojů
 • Stav plnění výrobních norem
 • Výkyvy pracovního výkonu, zpomalení či zastavení výrobního procesu
 • Zda termín dodkončení zakázky bude splněn
 • Systém umožňuje rovněž sledovat a vyhodnocovat historii výroby s možností filtrace dat v požadovaných časových úsecích (směna, den , týden, měsíc, ....) a je efektivním nástrojem pro analýzu prostojů.

Příklad výstupních obrazovek MMS v praxi

On-line stavy výroby


Dispečink dílny:
mms_dispecing.png

Na obrazovce dispečinku jsou schematicky znázorněny monitorované stroje a jejich umístění na dílně. Barevně jsou označeny on-line stavy strojů, takže na první pohled je patrné, co se na dílně děje. U jednotlivých strojů jsou uvedeny základní informace jako typ stroje, identifikace přihlášeného operátora, číslo výrobního příkazu, počet vyrobených kusů, čas výroby posledního kusu, zda stroj vyrábí nebo je prostoj, zda výroba probíhá dle plánu nebo je příliš pomalá nebo naopak příliš rychlá atd.

 Detail stroje:

detail_stroje.jpg

Po rozkliknutí vybraného stroje z obrazovky dispečinku se zobrazí on-line detailní informace o stroji a probíhající výrobě. 
Je zde možno zjistit okamžitou efektivitu výroby, čas výroby posledního kusu, plánovanou výrobní normu, celkový počet vyrobených kusů, kolik kusů zbývá vyrobit, předpokládaný čas dokončení zakázky, který se přepočítává on-line s výrobou každého dalšího kusu apod.


V systému MMS je k dispozici celý soubor on-line výstupů ve formě tabulek i grafů, který slouží ke sledování probíhající výroby a k hlášení nestandardních stavů a situací ve výrobě.

Historie výroby

Výstupní sestavy z menu "Historie výroby" zobrazují data výrobních příkazů a operací, které byly ukončeny obsluhou a odhlášeny od stroje. Můžeme vybírat z následujících položek:

 • Historie výroby
 • Historie výstrah
 • Historie přerušení
 • Historie přerušení po typech součet
 • Historie strojního času výrobní jednotky
 • Data z výroby

Tabulka Historie výroby s možností filtrování:

historie_vyroby.jpg

Po kliknutí na vybranou buňku ve výše uvedené tabulce "Historie výroby" se zobrazí detailní informace
např. "Historie přerušení" :

historie_preruseni.jpg

nebo "Historie výstrah" :

historie_vystrah.jpg

nebo "Historie čistého výrobního času výrobní jednotky v jednotlivých dnech v týdnu" :

historie_casu_vyrobni_jednotky.jpg

Dalším z grafických výstupů je např. Graf využití stroje v čase :

vyuziti_stroje_v_case.jpg