Aktuality

Česká zbrojovka a.s.

V České zbrojovce je do systému MMS CAMO připojeno již více než 150 strojů.  Pro monitorování výrobních i technologických dat ...
10. 3. 2022
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Technické řešení

Realizace MMS

kom_jedn_wcncprog1.jpg

Při realizaci systému MMS používáme komunikační jednotky vlastní výroby. Komunikační jednotka obsahuje displej, klávesnici, A/D převodník a komunikační převodník. K jednotce se připojuje ruční skener čárových kódů, výstupy PLC systému stroje, případně výstupy akčních členů CNC stroje. Komunikační jednotka se umísťuje na krytu stroje nebo řídícího terminálu v dohledovém prostoru obsluhy. 

Při realizaci systému MMS je možné rovněž využít průmyslová PC nebo tablety s dotykovou obrazovkou. Technická koncepce systému je vždy navržena s ohledem na provozní požadavky zákazníka. 

Jedna z nejdůležitějších fází realizace systému je vyvedení signálů, které popisují jednotlivé stavy stroje, tj. čistý výrobní cyklus (u CNC stroje je to čistý čas běhu NC kódu) a jednotlivá přerušení výrobního cyklu. Praxe je podle našich zkušeností taková, že ve výrobním provozu je obvykle skladba strojů a řídicích systémů různorodá a je nutno postupovat individuálně. U některých řídicích systémů lze využít výstupy PLC systému stroje, u jiných systémů tato možnost není, nemluvě o konvenčních strojích.    

  • Systém MMS máme u zákazníků nasazen nejen u strojů typu CNC nebo NC, příp. u konvenčních obráběcích strojů, ale je využíván např. u měřicích strojů, na pracovišti povrchových úprav nebo na pracovišti výstupní kontroly.

Carove_kody.jpg

Jednotlivá přerušení výrobního cyklu stroje jsou do MMS buď převzata z PLC stroje, nebo jsou zadávána obsluhou stroje pomocí ruční čtečky čárových kódů a přehledného seznamu čárových kódů, které má obsluha stroje k dispozici. Jsou situace, které nelze z PLC stroje sejmout, např. že obsluha stroje čeká na materiál nebo na paletu apod. 

Barevně jsou pro rychlou orientaci označeny jednotlivé skupiny přerušení výroby nebo skupiny prostojů. 

Mimo jiné lze přečtením příslušného čárového kódu odeslat e-mail nebo SMS na oddělení údržby a příp. nahlásit, zda se jedná o poruchu mechanickou nebo elektrickou a monitorovat i činnost pracovníků údržby..

Součástí realizace systému MMS jsou velkoplošné obrazovky, které umisťujeme na dílně tak, aby na ně viděli operátoři od jednotlivých strojů. Na velkoplošných obrazovkách je on-line dispečink systému MMS a jednotliví operátoři strojů vidí situaci na dílně a mimo jiné si můžou kontrolovat stav svého stroje, zda neudělali např. chybu v nahlášení typu přerušení apod.

Umístění velkoplošné obrazovky na dílně má rovněž velký psychologický efekt pro obsluhu strojů. Stejnou obrazovku má k dispozici vedení výroby a další manažeři.

  • Systém MMS nabízíme ve variantě jak pro sériovou výrobu, tak pro kusovou nebo zakázkovou výrobu.